banner4.jpg

Nieuws

Vervallen grafrechten

Fam. Nijsten-Snackers, het grafrecht van S15-16 is 1-7-2010 vervallen. Familieleden woonachtig op de Julianalaan 29 te Munstergeleen zijn niet meer bereikbaar. Bij geen tegenbericht zal het graf met ingang van 1-1-2016 geruimd worden.
Het grafrecht van Janssen, Schols met grafnummer N50, is met ingang van 1-1-2014 verlopen. Geen reactie van nabestaanden.
Het grafrecht van Glaasmaekers en Lambert Latten met grafnummer N46-47, is met ingang van 1-1-2014 verlopen. Geen reactie van nabestaanden.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Werkzaamheden

Rioolwerkzaamheden kerkhof

Om bij hevige regenbuien, die als gevolg van klimaatveranderingen tot meer overlast zorgen, hebben we in week 17 van 2016 bij het hoofdpad langs de kindergraafjes een verhoging van15 cm stoeprand met 4 straatkolken aangebracht, teneinde het regenwater sneller door het riool op het kerkhof af te kunnen voeren.

De 50 m2 asfalt van de oude absouteplaats is verwijderd. Er is korrelmix voor een snellere waterdrainage aangebracht en op de bovenlaag bevindt zich ca.10 cm grond. Op de grondlaag zijn in december graszoden aan gelegd. 3 juni 2017, is door de PCH stichting een grafmonument.  ter nagedachtenis aan de ouders van pater Karel , die alhier herbegraven zijn geplaatst.

Toekomstige ontwikkelingen.

Er zal een aanpassing m.b.t meer groenvoorziening komen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Uitvaarten en crematies

2019: uitvaarten: Rien Arts-Willems, Jo Schiffer, Lenie Hustinx, Chel Damoiseaux, Marc Timmermans, To Hendrix-Odekerken

2019: crematies:  Wil Bonné, Lei Damoiseaux

2018: crematies:  Ger Fischer, Giovanni Pinna

2018: uitvaarten: Sef Brands, mw. Donners -Maes, mw. Wachelder -Goessens, mw. Theelen.

  • Woensdagochtend 14 maart 2018 is de uitvaart van dhr. Wil Greten geweest.
  • Dinsdagochtend 27 februari 2018 is de uitvaart van mw. Elisabeth Hellebrekers-Spatgens geweest.
  • Donderdagmiddag 2 november 2017 is de urnbijzetting van mw. Truus Cremers-Tummers geweest.
  • Donderdagochtend 26 oktober 2017 is de uitvaart van mw. Jes Ubaghs-Dols geweest.
  • Woensdagochtend 20 september 2017 is de uitvaart van dhr. Arnold Dohmen geweest.
  • Zaterdagochtend 22 juli 2017 is de uitvaart van dhr. Dolf Dormans geweest.
  • Dinsdagochtend 4 juli 2017 is de uitvaart van mw. Louisa Wilhelmina Bonne-Pelzers geweest.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Aandacht voor de grafruimingen

Ruimingen 2019

Graf Vervallen Naam
     
M43 1-1-2014 Marchal-Keulers
N46-47 1-1-2014 Latten Glaasmaekers
Q15 1-1-2014 Harry Verhagen
Q16 1-4-2009 Heuts-Maasen
Q45 1-1-2015 Dols-Brands
Q51 1-1-2014 Jan en Peter Delahaye
U15-16 1-1-2016 Jacobs-Heuts
U30 1-1-2016 Bongers-Janssen
W7 1-1-2015 Latten-Evers

Ruimingen 2018 Verhooren-Hoenen (U47), Jac Hoenen (V46), Mia Hoenen (7),
Wetzels - Hamers (P16).

Ruimingen 2017 :
Rodigas-Lemmens (U28), Tillman - Paas (T38), Kohlen-Paas (Q6-7), Donners-Cremers (M14), Wouters-Dols (U6-7), Thea Benders (O13), Keulers -Meis (T25), Latten-Muermans (V15), Willlems-Keulers (V12), Reijnen-Grimmelt (W43).

In november 2016 zijn de onderstaande graven geruimd:

Hubertina Paes Haerden (M5), Johannes Beerens (P39), Brandts-De Esch (Q42), Hennen-Tegelaers (R21), Damoiseaux-Hamers (R25), Bleeser-Latten (R27-28), Keulers-Maassen (S25), Trina Vogels (U29), Wouters-Dols (U6-7), Hein Strouken (V19), Minus Limpens (V30), Jeanette Mertens-Nijsten (V33), Marinus van der Loo (V53), Latten-Neilen (V8-9) vroegtijdig vervallen opwens van rechthebbenden.

Bij de kopsteense graven in de V rij, zijn in december 2016 nieuwe graszoden gelegd. De rijen T en U volgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Welkom

Beste parochianen,

16 jaar  heb ik als vrijwilliger het kerkhof beheerd. Ik heb besloten om te stoppen.
Dhr. Thijs Peeters, Burgemeester Ramakersstraat 22, 6151 GV Munstergeleen, telefoon 0630283241, is vanaf 15 februari 2019 de nieuwe kerkhofbeheerder.

Onze parochiekerk St.Pancratius is sinds 1925 gelegen aan de  Kerkstraat 7. Ons kerkhof naast de kerk,  aan de Pancratiusstraat, is vanaf deze tijd in gebruik genomen. U vindt op de website de plattegrond van de grafindelingen.

Eind 2007 is het Kerkbestuur met de inrichting van de urnenmuur gestart. In overleg met de buren aan de grens met de urnenmuur, is het ontwerp  gemaakt. Na de beschikking van de bouwvergunning in december 2009, zijn we in het voorjaar 2010  met de bouw begonnen.

De urnenmuur is met Allerheiligen op 31 oktober 2010 ingezegend en in gebruik  genomen. De indeling van de urnenmuur kunt U op de website terugvinden.

Hartelijke dank aan de vrijwilligers, die met het rooien van de oude kale dennen op ons kerkhof hebben meegeholpen. Op deze wijze is meer ruimte voor de bouw van de urnenmuur ontstaan.

Lees meer

Afdrukken E-mail