banner2.jpg

Aandacht voor de grafruimingen

Vanaf 1-1-2020 gelden verwijderingskosten voor vervallen graven en urnen, die niet verlengd maar geruimd zullen worden.

Het kerkhof is de laatste rustplaats voor veel overleden familieleden van bewoners ( of voormalige bewoners) uit ons dorp. Uit het grote aantal bezoekers dat per dag het kerkhof betreedt mag worden afgeleid dat het kerkhof duidelijk voorziet in een behoefte van familieleden om de herinnering aan hun dierbaren levend te houden. Met Allerheiligen en Allerzielen zijn veel graven voorzien van bloemstukken. Veel mensen gaven hun mening over de toestand van het kerkhof, de graven en uiteraard het onderhoud. Veel families hebben de grafrechten van de graven van hun geliefde familieleden verlengd.

Helaas heeft een aantal familieleden besloten de grafrechten niet te verlengen. Uit gesprekken met familieleden is gebleken dat grafrechten vaak niet verlengd worden omdat, meestal door de leeftijd van grafverzorgers, het te zwaar is om het onderhoud nog te doen.

In 2019 moesten we 9 graven ruimen. Voor 2020 zullen er wederom op verzoek van nabestaanden een aantal ruimingen plaatsvinden. Het is voor het kerkbestuur budgettair niet mogelijk aan al de momenteel aangevraagde ruimingen op korte termijn te voldoen.

Om ook in de toekomst de gewenste ruimingen te kunnen financieren is besloten ruimingskosten ad. € 250,- door te berekenen. Dit bedrag geldt voor alle graven die na de verschijningsdatum van deze Munstergelaener worden aangemeld om te ruimen. Ruimingskosten zijn al veel langer gebruikelijk bij de kerkhoven in de (wijde) omgeving. Het kerkbestuur houdt zich, om dezelfde budgettaire redenen en esthetische/technische redenen, het recht voor de aangemelde graven wel of niet te ruimen. De esthetisch/technische redenen hebben te maken met beeldbepalende graven en risico’s voor het in stand houden van andere graven.

Bij het beëindigen van de huur van een urnenplaats worden €100,00 ruimingskosten in rekening gebracht. De urn wordt dan aan de rechthebbenden overhandigd.

Als de grafrechten van het graf van uw familieleden verlopen, dan ontvangt u een brief met daarin de mogelijkheid tot verlenging van de grafrechten. Deze bedragen voor de standaard 10 jaar € 525,- en zijn inclusief een deel voor de exploitatiekosten (onderhoud) van het kerkhof. (een andere termijn dan de genoemde 10 jaar is bespreekbaar). Mocht u het graf willen laten ruimen dan zullen we u dus € 250,- in rekening brengen.

Wanneer u een graf wilt verlengen en in stand houden, maar u kunt het onderhoud (schoonmaken) van het graf niet zelf (meer) uitvoeren dan kan voor u op zoek gegaan worden naar een vrijwilliger die de verzorging van het graf op zich wil nemen. U kunt dan de grafrechten verlengen door de daarvoor geldende kosten te voldoen. Verzakking en schade blijft uiteraard voor rekening van de houder van de grafrechten.

We willen hier tevens een oproep doen aan mensen die, als vrijwilliger, lichte onderhoudstaken op zich willen nemen. Bent u dat of weet u iemand meld dit dan alstublieft bij de kerkhofbeheerder of een kerkbestuurslid.

Ruimingen in 2023            
 

F5-6

Knibbeler, Pelzers, Schmeits

P 5

Devillers Josefus Adrianus Hoofs Sophia

P 27

Ijzermans Willem, Ijzermans Rijckx Agnes Catharina

P60

Meulenberg Johannes Michiel

Q 5

Cremers Lauw, Paas Maria Barb Rosa, Paas Wilhelmina Franciska Hub.

   

R 37

Remmers Joh. Adolfus Josefine en Willems Remmers Sibila Maria

R 38

Spijkers Harrie en Spijkers- Brands Maria Josepha

T 14

Köke Albert en Linde Franziska

T 26

Voots Joseph Wilhelmus Mathilde 

T 28-29

Beckers Antonius Johannes en Becker Brands Catharina Elisabeth

T 40

Dols Johannes Wilhelmus en Dols- Heutz Antonia

T 46

Vaes Harrie en Huijerjans Mathilde Wilhelmina

V 73

Lumens Jean Marie

W 24

Jetten Jan Hendrik en Schurgers Maria Catharina Leonie

W 37

Habets Paul

             
         
     
   
       
   
       
         
           
   
       
       
             
     
             

 

Ruimingen 2020, vanaf 3 augustus

reeds geruimd   namen
10   Godschalk Sandra
U-41   Danielse Audry
nummer vervallen  
U51   Renkens
C-5-6-7 1-1-2019 Eggen M, Eggen HVJ en Eggen- Tummers JMC
F-7 1-1-2016 Janssen MAH en Neis-Janssen CJM
I-6 2018 Neis PW en Neis-Dols MG
    ornament bewaren
K-4 2014 Roberts- Douven
    ornament bewaren
M-46 1-1-2017 Donners JG en Donners-Hemelberg J
M-52 1-7-2017 Gielen CL
M53 17-6-2020 Rodigas Kurvers
N-48 1-1-2019 Hansen JC en Hansen-Cuypers MA
O-1   Kurvers- Hamers
O-19 1-1-2018 Beckers en Beckers Crutzen
O-55-56 1-1-2020 Extra WH en Extra- In de Rijp MJH
P13 1-1-2018 Dormans J en Dormans WM
P-14 1-1-2014 Jorissen JH
P-40 1-1-2018 Frissen- Houben MJ
Q-53 1-1-2018 Corrent GA
R-8 1-1-2020 Dols JJ en Dols- Hamers MM en Dols Mia
R-33 1-1-2006 Meuleners HJW
R-43 1-1-2018 Frits en Maria HJ Neis- Dols
S-7-8 1-7-2015 Paas JH en Paas- Brands AM
S-9-10 1-1-2018 Dols M en Dols- Vossen MPJ
S-21   Hamers Kurvers
S-33 1-1-2019 Hoogma P en Hoogma- Damoiseaux MJM
S-48 1-1-2020 Schols M
T-21 1-1-2017 Remmers H en Remmers- Willems AM
T-27 1-1-2019 Rouschop J en Rouschop- Benders MJH
T-54 1-7-2019 Schoens- Claessesns AMJ
U-33-34 1-7-2019 Kremers FMP en Kremers-Heuts JAM
U-38-39   SchmeitsJWM en Schmeits-Wetsels MAW
    Schmeits MA, Schmeits JM
U-54   Jetten Luijcks
V-45 1-1-2020 Houben J en Van Daal ME
V-69 13-7-2020 Veugelers
V-70 1-7-2019 Pesgens VTH en Pesgens- Hoofdwijk RMG
W-18 1-7-2019 Cremers- Hermans
W-23 1-1-2020 Cremers HW en Cremers- Heuts D
W-31 1-7-2011 Van Dee D
25 15-7-2020 Brands Wesley Steve
26 1-1-2008 Geilen Gertie
35 1-1-2016 Floor Kierkels
    Monument bewaren
Totaal 38    te ruimen mits geen gevaar voor andere graven

Ruimingen 2019

Graf Vervallen Naam
     
M43 1-1-2014 Marchal-Keulers
N46-47 1-1-2014 Latten Glaasmaekers
Q15 1-1-2014 Harry Verhagen
Q16 1-4-2009 Heuts-Maasen
Q45 1-1-2015 Dols-Brands
Q51 1-1-2014 Jan en Peter Delahaye
U15-16 1-1-2016 Jacobs-Heuts
U30 1-1-2016 Bongers-Janssen
W7 1-1-2015 Latten-Evers

Ruimingen 2018 Verhooren-Hoenen (U47), Jac Hoenen (V46), Mia Hoenen (7),
Wetzels - Hamers (P16).

Ruimingen 2017 :
Rodigas-Lemmens (U28), Tillman - Paas (T38), Kohlen-Paas (Q6-7), Donners-Cremers (M14), Wouters-Dols (U6-7), Thea Benders (O13), Keulers -Meis (T25), Latten-Muermans (V15), Willlems-Keulers (V12), Reijnen-Grimmelt (W43).

In november 2016 zijn de onderstaande graven geruimd:

Hubertina Paes Haerden (M5), Johannes Beerens (P39), Brandts-De Esch (Q42), Hennen-Tegelaers (R21), Damoiseaux-Hamers (R25), Bleeser-Latten (R27-28), Keulers-Maassen (S25), Trina Vogels (U29), Wouters-Dols (U6-7), Hein Strouken (V19), Minus Limpens (V30), Jeanette Mertens-Nijsten (V33), Marinus van der Loo (V53), Latten-Neilen (V8-9) vroegtijdig vervallen opwens van rechthebbenden.

Bij de kopsteense graven in de V rij, zijn in december 2016 nieuwe graszoden gelegd. De rijen T en U volgen.

In juli 2016 zijn de onderstaande graven geruimd:

Rongen - De Bruyni (V52), van de Bergh-Wijnen (V57), Dullens - van den Brekel (V61), Johannes Ronkaars (V66), Sjra Knoors (V74), Marianne Koetje-Schmitz (V47).

De volgende 5 graven zijn 17 oktober 2015 geruimd:

Kindje Mulders (graf 33), Peter Lambert Heuts, Gertrud Heuts-Erken (P4),
Gertrudis Otten-Swaen (Q36), Maria Elisabeth Otten-Hamers en Alphons Arnold Jan Otten (Q37), Pieter Johannes Heijnen (W4).

 

Afdrukken E-mail