Uitvaarten en crematies

Geschreven door Thijs Peeters - Kerkhofbeheerder.

2020: uitvaarten/crematies : Elise Cremers-Neis, Hilde-Polman-Jansen, Marlies Nacken, mw. Wintraecken - Dols, dhr. Cremers,  mw. Hurkxkens-Adams

 

 

2019: uitvaarten: Rien Arts-Willems, Jo Schiffer, Lenie Hustinx, Chel Damoiseaux, Marc Timmermans, To Hendrix-Odekerken

2019: crematies:  Wil BonnĂ©, Lei Damoiseaux

2018: crematies:  Ger Fischer, Giovanni Pinna

2018: uitvaarten: Sef Brands, mw. Donners -Maes, mw. Wachelder -Goessens, mw. Theelen.

Afdrukken